Topas 5 comfort so vstavaným pieskovým filtrom

Topas|ČOV Topas, EK-S-NPB

Stará cena:2299.00EUR
Cena:2230.00EUR

Technické údaje pre ČOV TOPAS 5 – 10:

Typ ČOV

Počet pripojených obyvateľov

EO

Max. denný prietok vody 1)

m3/deň

Denný prínos znečistenia

kg BSK5/deň

Príkon

(230 V)

W

Spotreba el. energie

kWh/deň

Váha

kg

Stavebné rozmery

dĺžka

m

šírka

m

Výška

m

TOPAS 5

TOPAS 8

TOPAS 10

5

8

10

1,0

1,5

2,0

0,3

0,48

0,6

60

80

80

1,4

1,9

1,9

250

300

450

1,0

1,5

2,0

1,0

1,0

1,0

2,3

2,3

2,36

 

BIOLOGICKÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

vhodné pre rodinné domy, rekreačné objekty, hotely, reštaurácie

Základné údaje:

Čistiarne odpadových vôd TOPAS sú určené pre čistenie všetkých odpadových vôd z nehnuteľností a kapacitne sú dimenzované pre 2 – 5 trvalo napojených osôb.

Technické riešenie ČOV TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom umožňuje dosiahnuť

účinnosť čistenia 98%, čo v praxi znamená úplne číru, nezapáchajúcu vodu na odtoku, dosahujúcu charakteristiku úžitkovej vody vhodnej pre ďalšie použitie.


• Minimálna zastavaná plocha

• Minimálne nároky na elektrickú energiu

• Jednoduchosť a tým aj vysoká spoľahlivosť

• ČOV neobsahuje žiadne pohyblivé súčiastky

• Jednoduchá inštalácia

• Nehlučná prevádzka

• Automatická signalizácia správnej funkcie ČOV

• Kvalita vody na odtoku vyhovujúca najprísnejším hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám

• ČOV TOPAS obsahuje samostatný kalojem s aerobnou stabilizáciou kalu – kvalitné hnojivo

 


Konštrukčné riešenie zabudovaného pieskového filtru zabraňuje jeho upchanie, pretože
minimálne 1-2x denne dochádza k automatickému praniu filtra


 

 

 

Originálne technické riešenie chránené medzinárodným patentom č. 282 411